[ZAMKNIJ REKLAMY]
Kup reklamę w tym miejscu!

Nie zapomnij odwiedzić strony naszych partnerów - ich lubimy, ich polecamy!Tutaj będzie pożyczka, pozycjonowanie, chwilówka, no i w ogóle cały ten reklamowy stuff... no bo w końcu odchudzanie, meble, dieta i dentysta same się nie zareklamują...
STR. GŁÓWNA
SŁUCHAJ
PODCASTY
CZYTELNIA
Radio Paranormalium - zjawiska paranormalne - strona glowna
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd. dostępne jest z poziomu forum
  • jerzy (2008-06-15 16:00:55) | RAPORT

    Podobno na tych stronach nie wolno \"siê wyra¿aæ\", wiêc komentarz sobie darujê. S± jednak pewne w±tki warte zastanowienia np. zak³ócenia magnetyzmu ziemi (Royal Navy dysponuje najstarsz± baz± danych na ten temat). Nie s±dzê by akurat to zjawisko mog³o spowodowaæ skutki opisane w artykule, bez w±tpienia jednak ulegnie zmianom magnetosfera planety (przynajmniej na jakis czas) a to spowoduje znacznie wiêksz± propagacjê promieniowania. Opisane w artykule klêski wczesniej czy pó¼niej na pewno dotkn± nasz± planetê ale nie z powodu roku 2012. Du¿o bardziej realna jest kolizja z obiektem pochodz±cym z kosmosu a najprêdzej wykoñczymy siê sami. Jestem osobiscie zwolennikiem teori cyklicznosci zdarzeñ i uwa¿am i¿ podobne mia³y ju¿ miejsce w historii ludzkosci. Teoria taka t³umaczy pochodzenie wielu artefaktów których nie daje siê zlokalizowaæ w przedziale czasowym dotycz±cym cywilizacji cz³owieka lansowanym przez naszych mêdrców. Zbyt wiele tu niedomówieñ i spekulacji. A czy w przypadku takiego kataklizmu jest ratunek, oczywiscie, nazywa siê przypadek, fart cz te¿ szczêsliwy zbieg okolicznosci. Czasem pomaga te¿ usmiech. Pozdrawiam.

    DODAJ ODPOWIEDŹ DO TEGO KOMENTARZA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
RAMÓWKA NA DZIŚ
ARCHIWUM AUDYCJI
WESPRZYJ
RADIO PARANORMALIUM
NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Skontaktuj się z nami
tel 32 7460008 tel kom. 530620493 Skype radio.paranormalium.pl E-mail: radio@paranormalium.pl Formularz kontaktowy Polityka prywatności
Copyright © 2004-2022 by Radio Paranormalium