[ZAMKNIJ REKLAMY]
Kup reklamę w tym miejscu!

Nie zapomnij odwiedzić strony naszych partnerów - ich lubimy, ich polecamy!Tutaj będzie pożyczka, pozycjonowanie, chwilówka, no i w ogóle cały ten reklamowy stuff... no bo w końcu odchudzanie, meble, dieta i dentysta same się nie zareklamują...
STR. GŁÓWNA
SŁUCHAJ
PODCASTY
CZYTELNIA
Radio Paranormalium - zjawiska paranormalne - strona glowna
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd. dostępne jest z poziomu forum
  • DRax (2008-06-14 14:16:00) | RAPORT

    Wydaje siê to nieprawdopodobne ale co¶ w tym jest. Szczególnie zaskoczy³a mnie prêdko¶æ tej ma³ej platformy 2400 km/h to przecie¿ 2 machy czyli lecia³ z prêdko¶ci± wspó³czesnego my¶liwca. £atwo by³oby sobie wyobraziæ gdyby skonstruowano latad³o wielko¶ci promu kosmicznego wtedy, gdyby prêdko¶æ zale¿a³a od rozmiaru, byæ mo¿e w koñcu cz³owiek móg³by rozpocz±æ eksploracjê naszego Uk³adu S³onecznego. Jednak ³atwo sobie wyobraziæ dlaczego to nie bêdzie szybko opublikowane byæ mo¿e Rosjanie maj± ju¿ plany ale oni nie poka¿± tego nawet swoim rodakom. Dlaczego? Samochód napedzany EPS nie potzrebowa³by ani ropy ani paliwa ani gazu i ca³e koncerny i przemys³ paliwowy by po prostu prêdzej czy pó¼niej run±³ a to oznacza dla wielu pañstw miliony jak nie miliardy dolarów strat rocznie.

    DODAJ ODPOWIEDŹ DO TEGO KOMENTARZA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
RAMÓWKA NA DZIŚ
ARCHIWUM AUDYCJI
WESPRZYJ
RADIO PARANORMALIUM
NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Skontaktuj się z nami
tel 32 7460008 tel kom. 530620493 Skype radio.paranormalium.pl E-mail: radio@paranormalium.pl Formularz kontaktowy Polityka prywatności
Copyright © 2004-2022 by Radio Paranormalium