Nie zapomnij odwiedzić strony naszych partnerów - ich lubimy, ich polecamy!Możesz też kupić u nas reklamę!

Tutaj będzie pożyczka, pozycjonowanie, chwilówka, no i w ogóle cały ten reklamowy stuff... no bo w końcu odchudzanie, meble, dieta i dentysta same się nie zareklamują...
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd. dostępne jest z poziomu forum
POKAŻ / UKRYJ MENU
Właśnie nadajemy audycję na żywo! Gorąco zachęcamy do słuchania
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd.
dostępne jest z poziomu forum
Komentarz o ID 182 do artykulu:
Cieniści ludzie
(wróć do artykułu)
 • Marcin - autor pierwszego w±tku (2008-05-16 21:25:40) | RAPORT
  Witam , chcia³em dodaæ jeszcze co nieco na ten temat.

  O czym¶ takim o czym tutaj jest napisane , opowiada³ tak¿e o.Pio - stygmatyk .

  W dzieciñstwie prze¶ladowa³y go takie postaci , a to zagradza³ mu wej¶cie do ko¶cio³a , lub stara³ siê przestraszyæ m³odego o.Pio, lub odwodziæ go od modlitwy.

  Pio uwa¿a³ ¿e ta postaæ jest rodem z piek³a.

  Tak¿e \"czarne psy\" opisywa³ Pio, na przyk³ad - o Pio jako m³ody zakonnik przebywaj±c w swej celi us³ysza³ nienaturalny ha³as za oknem , wyjrza³ i zobaczy³ kilka \"czarnych psów\" na dachu swego klasztoru , jeden z nich spostrzeg³ go i zacz±³ wo³aæ \"To ten ! To Ten!\" , \"czarne psy\" najwyra¼niej poszukiwa³y o.Pio wtedy o.Pio zrozumia³ ¿e znalaz³ siê w samym ¶rodku walki dobra ze z³em.

  Tak to mniej wiêcej opisywa³ b³ o.Pio.

  Je¿eli kto¶ chcia³by siê wiêcej na ten temat dowiedzieæ powinien poczytaæ o o.Pio , zaznaczam ¿e nie we wszystkich ksi±¿kach o o.Pio siê o tym wspomina.

  Osobi¶cie uwa¿am ¿e \"cieni¶ci ludzie\" czy \"czarne psy\" s± wys³annikami (lub gorzej) z piek³a.

  Nie ¿yczê sobie czego¶ podobnego prze¿yæ.  DODAJ ODPOWIEDŹ DO TEGO KOMENTARZA

 • SŁUCHAJ NAS
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  RAMÓWKA NA DZIŚ
  ARCHIWUM AUDYCJI
  WESPRZYJ
  RADIO PARANORMALIUM
  NAJNOWSZE ARTYKUŁY
  Copyright © 2004-2021 by Radio Paranormalium