Nie zapomnij odwiedzić strony naszych partnerów - ich lubimy, ich polecamy!Możesz też kupić u nas reklamę!

Tutaj będzie pożyczka, pozycjonowanie, chwilówka, no i w ogóle cały ten reklamowy stuff... no bo w końcu odchudzanie, meble, dieta i dentysta same się nie zareklamują...
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd. dostępne jest z poziomu forum
POKAŻ / UKRYJ MENU
Nick:  
Hasło:
Zapamiętaj
Logowanie przy użyciu kont z Facebooka itd.
dostępne jest z poziomu forum
Komentarz o ID 172 do artykulu:
Cieniści ludzie
(wróć do artykułu)
 • Pietras (2008-05-13 09:46:15) | RAPORT
  Świetny artyku³, przyznam¿e widzia³em co¶ takiego w swoim domu! Rano mia³em jakie¶ 6 lat i szuka³em sobie ubrañ do przedszkola, nie mog³em nic znale¼æ, wiedz chcia³em zawo³aæ mamê, która by³a w kuchni, parê pokoi dalej, gdy siê odwróci³em, zobaczy³em cimn± postaæ opieraj±c± siê o próg drzwi wej¶ciowych do mojego pokoju, szybko odwróci³em g³owê, a gdy chcia³em jeszcze raz spoj¿eæ na tê istotê, ju¿ jej nie by³o. Chodz za pierwszym razem j± widzia³em, bardzo dok³adnie, mia³a na sobie czarne buty, ciemnozielony p³aszcz z jak±¶ czarn± narzut± czy chust± zwisaj±c± z ramion, ciemny kapelusz z ogromnym rondem, spod którego wystawa³ tylko ciemno br±zowy nos. Moja matka (lekarz) stwierdzi³a ¿e to najprawdopodobniej mi siê poprostu przewidzia³o, i ¿e ma³e dzieci tak poprostu maj±, z medycznego punktu widzenia tak w³a¶nie to wygl±da, ale teraz to ja ju¿ sam nie wiem co mam o tym my¶leæ.....

  DODAJ ODPOWIEDŹ DO TEGO KOMENTARZA

 • SŁUCHAJ NAS
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  RAMÓWKA NA DZIŚ
  ARCHIWUM AUDYCJI
  WESPRZYJ
  RADIO PARANORMALIUM
  NAJNOWSZE ARTYKUŁY
  Copyright © 2004-2021 by Radio Paranormalium