Cywilizacje starsze od egipskiej

Odpowiedz


Rozwiąż zabezpieczenie reCAPTCHA.
Emotikony
:D :grin: :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :neutral: :mrgreen: :diabel: :diabel2: :fuckyou: :one: :zly: :kosci: :sindbad: :fuckyou2: :mikolaj: :zdziw: :sylwester: :okulary: :galy:
Wyświetl więcej emotikon

BBCode włączony
[Img] włączony
[Flash] wyłączony
[URL] włączony
Emotikony włączone

Przegląd tematu
   

Rozwiń widok Przegląd tematu: Cywilizacje starsze od egipskiej

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: trvp » 2009-05-14, 00:57

Lol, jaka śruba mająca ileśtam milionów lat.... śruby robi się zazwyczaj ze stali, która już po paru tysiacach lat zamienia się z powrotem w rudę. Poza tym, że 50 mln lat temu wyewoluowały najprymitywniejsze małpy, co dopiero mówić o ludziach. Metoda radiowęglowa jest niedokładna, na poziomie np. 30 tys lat to już idzie w tysiące lat błędu, ale bez przesady, nie było neandertalczyków 15 tys lat temu, a kość neandertalczyka i psa nietrudno odróżnić Zresztą są dokładniejsze metody datowania niż węgiel i do czasów po zlodowaceniach głównie ich się używa. Złoty łańcuszek bardzo łatwo może się znaleźć w warstwie geologicznej mającej ileśtam milionów lat, wystarczy że tam wpadnie...Na prawdę, trochę mniej naiwności

Jeśli chodzi o mapy Antarktydy, to mogły powstać w licznych okresach ociepleń, np. w okresie 900-600 p.n.e. albo wcześniejszych. Egipcjanie pływali, Grecy pływali, komuś mogło się zawędrować daleko. W średniowieczu obszay z xviwiecznych kopii były już pod lodem. Z tego samego powodu dzisiaj nie wiemy czy są tam ślady człowieka - ziemia jest głęboko pod lodem

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Justice » 2009-05-08, 16:32

Świetny artykuł, ciekawa teoria i w sumie całkiem niegłupia. Mam taką teorię, że jeśli jakiś motyw powtarza się w bardzo wielu wierzeniach (jak na przykład motyw wielkiego potopu) to najpewniej wziął swój początek w faktach. Ma ktoś może linki do informacji nt. poszczególnych odkryć opisanych w tekście?

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Arek » 2009-05-07, 16:53

To znaleziska bulwersujące,wywracające do góry nogami oficjalną historię Ziemi.Nauka na wszelki wypadek je przemilcza,a jeszcze częściej udaje,że ich nie dostrzega.
Oficjalna nauka głosi z niezachwianą pewnością siebie, że nasi przodkowie po­jawili się na Ziemi nie wcześniej niż przed 100 tysięcy laty, a na kontynencie amerykańskim dopiero 12.000 lat temu. Tymczasem w magazynach (to ważne, że właśnie tam, a nie gdzie indziej -przyp.tł.) muzeów i organizacji nauko­wych znajduje się mnóstwo znalezisk, które jak bomby z opóźnionym zapłonem czekają na swój czas. Są to tzw. Nieznane Obiekty Wykopaliskowe (NOW), a pod nazwą tą należy rozumieć wszelkie przedmioty sztucznego pochodzenia (ar­tefakty) znalezione w nienaruszonych warstwach gleby. Mówi o tym artykuł . "Za milion liet do nasziej ery" zamieszczony w rosyjskim czasopiśmie Kalejdoskop NLO nr 6 z 2008 r.
Ktoś mógłby zapytać: a dlaczegóż to niczego o owych NOW nie wiemy? Czemu nie pisze się o nich, jak o sen­sacyjnych odkryciach we wszystkich czasopismach i gazetach? A pisano, pisano, tyle, że publikacje napotykały na mur milczenia ze strony oficjalnej nauki!
Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze, trudno zmienić raz ugruntowany pogląd, po drugie zaś, nauka to nie tylko świąty­nia wiedzy, ale także konkretne pieniądze przeznaczone na badania, doświadczenia i analizy. Kto z tego zrezygnuje z dobrej woli? Tak czy inaczej wygląda na to, że istnieje historia oficjalna dla wszystkich i historia utajniona, dostępna tylko nie­licznym. Jak wykazują dane archeologiczne,
ludzie istnieli na Ziemi już przed 50 milionami lat.
Potrafili oni obrabiać drewno, kamień i znali pismo. Co tam zresztą wspomnia­ne 50 milionów lat, skoro w 1891 roku w stanie Illinois (USA) znaleziono w bry­le węgla złoty łańcuszek! W XX wieku, gdy wynaleziono metody dokładnego określania wieku paleontologicznych i ar­cheologicznych znalezisk, amerykańska geologiczna służba wydała orzeczenie, że wiek warstwy węgla, w którym znajdował się ów zadziwiający artefakt wynosi 260 -320 milionów lat!
Czyli - gdyby ktoś miał wątpliwości cofnęliśmy się w ten sposób do okresu pomiędzy dolnym Permem a górnym Karbonem!
Tymczasem w Oklahomie odkryto że­lazną kopułkę podobną do pokrywki czaj­nika. Wiek warstwy skalnej, w której się znajdowała oszacowano na 312 milionów lat (górny Karbon)!
W Anglii wykopano przedmiot podob­ny do dzwonu, który - jak wykazały ba­dania - liczył sobie co najmniej 600 mi­lionów lat, co oznacza, że wyproduko­wano go i zgubiono gdzieś na granicy Proterozoiku i dolnego Kambru (Yendu).
Ot i problem: jeszcze nie było dinozaurów, a już istniały rozumne istoty, i to całkiem inteli­gentne.
A my wszyscy za­stanawiamy się, czy na­prawdę istniała Atlantyda. Ba! - takich „Atlantyd" przez 600 milionów lat mogły być setki i tysiące!
Dotychczas mówiliśmy jedynie o artefaktach do­wodzących, że człowiek pojawił się na naszej pla­necie o wiele wcześniej, niż twierdzą uczeni. Ale są i inne, świadczące, iż nasi przodkowie bardzo mocno różnili się od nas. Kiedy opadły łańcuchy teorii Darwina, przyszła pora na rozmaite koncepcje, próbujące objaśnić pochodzenie i rozwój człowieka oraz Ludzkości.
Najprościej byłoby wziąć sobie za prarodziców Przybyszów z Kosmosu. Czy mieli oni jakąś awarię i w międzyczasie zasiedlili Ziemię wyhodowaną ad hoc ra­są? Nieważne! Najistotniejsze jest to, że mamy obowiązek szukać wyjaśnienia za­gadki, w jaki sposób nasi przodkowie znaleźli się na świecie wcześniej niż gi­gantyczne gady.
Błąd polega na tym, że uczeni usiłują dowieść, iż ludzie pojawili się przed di­nozaurami. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko materialne znalezi­ska, lecz także bogaty folklor róż­nych narodów świata, znajdziemy tam dokładne opisy - ba, wręcz całe „podręczniki" - historii o życiu na naszej planecie najprzeróżniejszych
ras istot podobnych i niepodobnych do człowieka.
Istnieje także tajna historia napi­sana przez okultystów i teozofów oraz mistyków najróżniejszej maści. Pielęgnowali oni i troskliwie ukry­wali ziarnka wiedzy, która dotrwała do naszych czasów z dalekich epok, my zaś podążając twardą ścieżką materializmu głupio i żałośnie zapo­minamy o nich, fałszując w ten spo­sób historię naszej planety. Na po­datnym gruncie dawnych legend wyrastają jedynie głośne powieści fantasy, poczynając od Władcy Pierś­cieni R. R. Tolkiena, a na Harrym Poterze kończąc. (Prawdę powie­dziawszy, to powinno się zacząć od powieści, nowel i opowiadań takich autorów, jak: E. A. Poe, H. Ph. Lovecraft czy R. E. Howard, albo nasz J. J. Sękowski - uwaga tłumacza).
Osądzać łatwo, udowodnić trudno tym bardziej, że wykopaliska od czasu do czasu przynoszą takie niespodzianki, od których
mózg się lasuje
Odwołajmy się do następującego przy­kładu.
Wszystkie zwierzęta pozostawiają po sobie siady - także człowiek nie jest tu wyjątkiem. W Turkmemstanie został od­kryty przez tamtejszych uczonych ślad ludzkiej stopy, którego wiek wynosił 150 mln lat (środkowa Jura w Erze Mezozoicznej). By było ciekawiej, wraz z nim znaleziono trójpalczaste tropy dinozau­rów. Radzieccy uczeni oświadczyli, że nie ma dowodu na to, iż jest to ślad ludz­kiej stopy, choć co do tropów dinozaura nie mieli wątpliwości. No pewnie! Bo przecież bali się oni nawet pomyśleć o tym, że nasi przodkowie polowali na dinozau­ry! Takim „prawdziwym" uczonym nawet nie przyszło do głowy, że w okolicy miasta Carson City w USA odkryto w pia­skowcu odciśnięty nie jeden ślad ludzkiej bosej stopy, ale cały łańcuch ludzkich tro­pów!
Tropy te są bardzo wyraźne i nie po­zostawiają żadnej wątpliwości co do tego, że zostały pozostawione przez ludzi. Ale to nie wszystko, gdyż w tym przypadku długość stopy wynosi - bagatela! ~ 51 centymetrów, a wiek znaleziska waha się w granicach 213 - 248 mln lat (czyli gdzieś na granicy Permu i Triasu).
Te gigantyczne artefakty nie wpisują się w schemat utartych poglądów. Nie pasują do nich także „ślady boga" w Afryce i na Śri Lance, gigantyczne kamienne i miedziane topory z Ohio i Wisconsin (USA) oraz inne znaleziska. (W Europie podobne tropy sprzed 55 mln lat znalezio­no odciśnięte w skałach Wielkiej Fatry na Słowacji. Zainteresowanych odsyłamy do pracy M. Jesensky'ego i R. K. Leśniakiewicza Tajemnica "Księżycowej Jaskini," Cockatoo 2006 - przyp. red.). Sygnalizo­wane odkrycia wpisują się natomiast do­skonale w to, co wiemy na temat gigantów z takich źródeł, jak Biblia, a mówiąc do­kładniej jej Księga Genesis - Rdz 6,1-4.
Także kamienne pomniki pozostawione przez dawne kultury ukazują nam gigan­tów, których wzrost wielokrotnie przewyż­szał ludzki. Ogromne wyobrażenia bogów w Egipcie, Indiach, Su­merze, na Wyspie Wielkanocnej i w obu Amerykach znacznie przewyższają normalny wzrost człowieka. (Również w Pol­sce istnieją legendy o kaszubskich
olbrzymach - Stolemach, którzy wpisują się w tę tradycję Ludzkości - przyp. tłum.) Zwyczaj wznoszenia wspomnianych pomników istnieje we wszystkich daw­nych kulturach i narodach świata, które wywodzą od nich swe pochodzenie. Także wysokie sufity świątyń sugerują, że bu­dowle te były przeznaczone dla istot o znacznie większym wzroście. Mówią o tym m.in. ruiny cyklopowych budowli pozostałych po dawnej cywilizacji, a na­wet kilku cywilizacjach, z Ameryki, Europy, Bliskiego Wschodu, Egiptu, Polinezji, Indii... Wszystkie te budowle charakteryzują się tym, że wznoszono je z ogromnych kamieni o masie setek ton. Podniesienie takich brył kamiennych na ogromne wysokości siłami tylko ludzi
O „normalnym" wzroście i dysponującym przeciętną siłą było niemożliwe. Mogli te­go dokonać natomiast Olbrzymi Przeszłości.
Istnieje jeszcze jeden fakt, który zwraca uwagę. Mianowicie wiele spo­śród budowli, o jakich mo­wa, znajduje się pod wodą, niedaleko brzegów mórz
1 oceanów. Może to świad­czyć o tym, że wzniesiono je na lądzie i dopiero po podniesie­niu się pozio­mu Wszechoceanu naszej planety, wsku­tek serii kataklizmów, strefy te pogrążyły się w głębinach mórz.
Wiele źródeł histo­rycznych wręcz stwierdza, że wskutek tych katastrof rasa Gigantów wyginęła, a ślady po Władcach Ziemi pozostały jedynie w mi­tach i legendach wspominających Złoty Wiek Ludzkości. (Podejrzewam, że odnosi się to także do Czasu Snu z legend austra­lijskich Aborygenów - przyp. tłum.) Lemuria (albo Lanka - przyp. tłum.) pogrą­żyła się w odmętach Oceanu Indyjskiego, Atlantyda - w Atlantyku, Pacyfida - tam, gdzie teraz znajdują się wyspy Polinezji, Hiperborea - w Pacyfiku czy Północnym Oceanie Lodowatym. I dopiero ci, którzy ocaleli z ogólnoświatowego kataklizmu, dali początek Ludzkości, jaką znamy.

Zaczerpnięte z strony INFRA

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Aneirol » 2009-05-06, 16:31

O nie wiedziałem że jest, ale skoro tak twierdzisz Arku to poprosiłbym :)

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Arek » 2009-05-06, 16:11

Ten artykuł który Aneirol cytuje znajduje się w sieci, poszukać, wstawić do poczytania?

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Aneirol » 2009-05-06, 00:29

Podałem tylko jeden przykład, a tego jest znacznie więcej. Zaleźli narzędzia które mają 60 mln i posągi z kobietami które bawią się z dinusiami.

Oczywiście ja mówię tylko to co jest napisane nie twierdzę że to musi być prawda, ale może być prawdopodobne, bo w sumie to nie wiemy co tam się mogło dziać i kiedy :D

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Loucas » 2009-05-05, 22:17

No 100 mln lat to raczej znaczna nieścisłość, czy oni określili wiek tog łańcuszka poprzez określenie skamieniałości przewodniej sprzed powiedzmy tych 360 mln lat?
Zresztą nie mieści mi się w głowie jak coś może mieć ileś tam milionów lat, skoro nie wiem nawet dokładnie co i jak działo się w starożytności, a wiemy dość dużo (mamy jakieś tam zapiski, budowle itp.), a co dopiero mowa o kawałku złota sprzed milionów lat... Trochę to wszystko śmieszne i nieprawdziwe, ale nie jestem światowym autorytetem w tych sprawach, więc nikt nie zwróci nawet uwagi na mój sceptycyzm (może, że nie mam lepszej teorii na ten temat, hehe).

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Aneirol » 2009-05-05, 19:07

Co do tych lat nie byłbym do końca pewien, niedawno dorwałem "Nieznany Świat" w którym znajduje się artykuł o znaleziskach (młotkach, śrubach, itd, itp) szacowanych do 320 milionów.

" LUDZIE ISTNIELI NA ZIEMI JUŻ PRZED 50 MILIONAMI LAT
Potrafili oni obrabiać drewno, kamień i znali pismo. Co tam zresztą wspomniane 50 milionów lat, skoro w 1891 roku w stanie Illinois(USA) znaleziono w bryle węgla złoty łańcuszek! W XX wieku, gdy wynaleziono metody dokładnego określania wieku paleontologicznych i archeologicznych znalezisk, amerykańska geologiczna służba wydała orzeczenie, że wiek warstwy węgla, w którym znajdował się artefakt wynosi 260-360 milionów lat!"

Jednak nie taka dokładna ta maszynka. Skoro nie mogła ustalić 260 czy 360, ale no dobra.

Jest masa różnych innych znalezisk opisanych w tym artykule, ale nie będę wam wszystkiego przepisywał ; P

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Loucas » 2009-05-05, 13:31

Skoro była jakaś cywilizacja starsza od egipskiej, to na pewno nie egzystowała na Antarktydzie, z powodu iż była ona z deka zmarznięta. Możemy przypuszczać, że żyła w głębokim odosobnieniu, skoro nie ma po niej żadnych śladów i nikt nie natknął się nawet na choćby najmniejszą skamielinę czy chociaż kawałek kubka sprzed powiedzmy 30 - 40 tys. lat. Swoją drogą datowanie kości metodą węglową jest strasznie nie dokładne, tak więc równie dobrze archeolodzy mogą wkręcać, że znaleźli kość np. neandertalczyka sprzed 15 tys. lat, a tak naprawdę to kość psa. Czy nie przyszło nikomu do głowy, ze ciągle jesteśmy okłamywani? Co do ewolucji człowieka, to zgadzam się - jest cholernie wątpliwa. Nie ma żadnych ogniw pośrednich, a doszukiwanie się na siłę dowodów jest śmieszne. To już wolę myśleć, że człowiek skądś przybył, albo że Prometeusz go z gliny ulepił na swe podobieństwo, bo w Raj i Wszechmogącego jakoś trudno uwierzyć. To moje zdanie na ten temat :P

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Spock » 2009-04-13, 14:08

W okresie 30 000 lat temu nazad, był środek zlodowacenia. Lodowce antarktyczne miały wówczas większy zasięg. Nie ma mowy o ich całkowitym roztopieniu, nawet w czasie interglacjałów. Dla człowieka to zawsze był skrajnie niegościnny ląd.

Mapy Antarktydy bez lodów, obejmują tylko tereny przybrzeżne i kilka wysepek. I nie są dziełem jakiejś zaginionej cywilizacji, tylko średniowiecznych kartografów.

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Frutek » 2009-04-12, 14:45

Ja Się z tobą zgadzam Moim zdaniem istniała cywilizacja dużo starsza niż egipska czy nawet sumeryjska prawdopodobnie na antarktydzie jakieś 30 tys lat temu.
Bo w tym okresie podobno było ocie[lenie klimatu i antarktyda była wolna od lodów.
Bo niby skąd są mapy antarktydy wolne od lodów.

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: trvp » 2009-03-17, 00:09

No dobrze...postaram się to wszystko trochę uporządkować:):
1. Cywilizacja
Żeby powstała cywilizacja, musi być rolnictwo. Nie ma mowy o jakichś cywilizacjach w Afryce gdzieś przed 10k lat wstecz. Rolnictwo wynaleziono mniej więcej właśnie wtedy w tzw. żyznym półksiężycy, czyli w okolicach Mezopotamii. W Afryce nie było warunków dla rolnictwa, nie rosły nawet rośliny które ludzie mogliby zaadaptować do uprawy. Coś co można nazwać cywilizacją, którą charakteryzuje np. podział pracy, miasta itp. rzeczy powstała jakieś 2k lat później. Bez rolnictwa ludzie biegają po lesie/tundrze/sawannie z jakimś kamiennym narzędziem i o ile ich życie duchowe nie odbiegało od ludzi np. Egiptu, to technicznie doszli tylko do wynalazku łuku.
2. Atlantyda
wg mnie jedyna możliwa zaginiona cywilizacja. Jeśli istniała, to znajduje się:
a. pod powierzchnią oceanów - w okresach maksimów zlodowaceń poziom wszechoceanu był nawet o ponad 130 m niższy niż obecnie, to znaczy że istniała np. Beringia w miejscu Cieśniny Beringa, Sundalandia w miejscu Indonezji i okolic, Brytania była cząścią Europy itd. Całe dno jest co prawda dokładnie przebadane sonarem(zimna wojna, łodzie podwodne itd.), no ale to olbrzymia powierzchnia i można cos przeoczyć
b. pod lodem Antarktydy. W 1530 r. Oronteus Finaeus sporządził mapę lnii brzegowej tego kontynentu(który jest i był wtedy pod kilometrami lodu). Jej kształt potwierdzają współczesne badania spod lodu. To znaczy, ze wzorował się bez wątpienia na mapie kogoś kto tam był. Ląd dało się zobaczyć tylko w okresach ociepleń, być może w ostatnim 900-600pne(trochę mało jak na atlantydę:P) Na pewno była odsłonięta w okresie atlantyckiego optimum klimatycznego 6900-3700pne - moze dopłynęli tam Egipcjanie/sumerowie/ktokolwiek inny i narysowali mapę.
c. była to po prostu kultura minojska, która upadła ok 1450 pne, oczywiście z Krety, a Platon ją troche wyidealizował dla potrzeb swojej wizji idealnego państwa:) Tylko że Atlantyda miała być 'za słupami Heraklesa'(Gibraltarem), więc kto wie...
3. Zmiany klimatyczne
Klimat zmienia się cały czas. od średniowiecza do XVIII wieku trwała 'mała epoka lodowcowa', a w okresie kolonizacji (VIII wiek) na Islandii nie było lodowców. Nie mówiąc już o dużych epokach lodowcowych:) które być moze jeszcze wrócą. Np. w interglacjale emskim, 130-115k lat temu było cieplej niż teraz, a zimno wróciło. Ile mamy lat od ostatniego zlodowacenia...12k. No to moze jest się czego bać:)
Czy człowiek obecnie jest winny ociepleniu klimatu? Nie. Jest to po prostu okres ocieplenia, taki jak we wczesnym średniowieczu Gaz który wytworzyliśmy od rewolucji przemysłowej to śmieszne ilości, tyle samo jest uwalniane przy pojedynczej erupcji wulkanu! Takie wybuchy, owszem, powodują zmiany klimatyczne, np. ochłodzenie spowodowane zasłonieniem słońca przez pyły(zima 1812 - Polacy cos o tym wiedzą).
Od czego zależą zmiany klimatyczne? Przede wszystkim od tzw. cykli Milankovica, ale to dłuuga historia, możecie sobie poczytać
Nie neguję tego że człowiek niszczy środowisko, zatruwa powietrze i wodę, powoduje wyginięcie gatunków - to smutne, ale to nie ta bajka.
4. Ewolucja człowieka
Ewolucja człowieka jest niewątpliwa, i nie ma w niej żadnych przeskoków, które uzasadniałyby interwencję obcych itp. Homo sapiens pojawił się 100-200k lat temu w Afryce, prawdopodobnie południowej. Skąd ten rozdzwięk dat? Ano ewolucja była stopniowa i dyskusja co już uznać za ten gatunek, a co za późnego Homo erectusa, trwa. Istniały archaiczne formy Homo sapiens, choćby nasz europejski neandertalczyk, sprzed 250k lat temu. Nie ma przeskoków w śladach tej ewolucji(to jest skamielinach kości - tak, tak stare kości zachowują się wyłącznie w postaci skamielin - pory, które w nich naturalnie są, są wypełnione np. wapieniem). Człowiek wyszedł z Afryki, dotarł do europy ok 40k lat temu i powoli wyparł neandertalczyka. Co wiecej, te gatunki prawdopodobnie krzyżowały się. Pomacajcie się z tyłu głowy, macie taką wypukłość? Niemcy nazywali to 'wzgórkiem aryjskim', występuje u części białych. To cecha typowo neandertalska. Jak widać, ewolucja była, i była bardzo stopniowa, bez jakiegoś skoku, formy wcześniejsze od H. sapiens też nie były takie głupie i są jego bezposrednimi przodkami
5. Ludzie ras innych niż żółta w Ameryce przed kolonizacją
a. biali. Na północy wysp Japonii żyje lud Ajnów. Są biali i żyja tam od przynajmniej 6 tys lat. Prawdopodobnie ich potomkowie przeszli razem z żółtymi do Ameryki ok 14k lat temu, jako że znaleziono czaszkę białego gdzieś w Ameryce Północnej sprzed o ile pamiętam ponad 10k lat. Także mogą być białe mumie u Majów. Amerykę odkrył też Leifr Eriksson, jakoś w X wieku. Może Aztekowie spotkali wikingów albo słyszeli o nich i stąd ich legenda o brodatych przybyszach na koniach - w końcu przybyli z północy, zanim założyli swoje państwo.
b. czarni. Słyszałem o tych rzeźbach twarzy o negroidalnych cechach. Nic nie wiemy o podróżach czarnych do Ameryki, ale były przecież możliwe. Może Egipcjanie wzięli jakichś czarnych:P? Ich statki nadawały się do przepłynięcia Atlantyku, ktoś to sprawdził na własnej skórze.

To tyle na razie. Czekam na krytykę, pytania itp.:P Sam przyznam się że czytałem np. "Tajemniczych budowniczych piramid" w tym temacie. Nie zgadzam się z teorią, ale nie znam wyjaśnienia np. erozji wodnej na Sfinksie - może rzeczywiście powstał chociaż troche wcześniej i deszcze padały np. w okesie atlantyckiego optimum klimatycznego

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: bzykomar » 2008-12-29, 15:21

Arek pisze: Iść ich myślą to za parę lat mamy 3 wojnę światową.
Byłbym na tyle śmiały żeby powiedzieć,że chyba znacznie wcześniej. Podsumowując działalność militarną państw czy ludzi w ostatnich kilkunastu latach śmiało możemy określać gdzie będzie ognisko 3 WŚ. Ale to tak poza tematem ;p

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Arek » 2008-12-24, 00:47

jager3223
Zgadza się co piszesz. Obserwuję podobne wydarzenia. Po 2 wojnie światowej nikt nie chciał żeby znów coś takiego było jak "holocaust" obozy więżniów, a przede wszystkim hitlerowców (socjalnacjonalistów) A jednak pewne grupy ludzi nic się z historii nie robi i dalej szerzą chore wizje hitlera. Po prostu nic się nie nauczyli , żadnych wniosków z tej okropnej rzeżi nie wynieśli. Iść ich myślą to za parę lat mamy 3 wojnę światową.
Ale wierzę że inni przywódcy UE do tego nie dopuszczą, tak jak parę lat temu nie dopuścili austryackiego lidera partii żeby został kanclerzem, tylko dla tego że faworyzował myśli hitlera

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: jager3223 » 2008-12-24, 00:27

Tak, ale nie wiem Arek, czy później nie zatoczy się koło. Ludzie zapomną o tym co bylo dawniej. Rozmnożą się do podobnego stopnia, jaki obserwuje dzisiaj i będzie odnowa:"Ludzie jak szarańcza maksymalnie wytnie resztę lasów , wykopie resztę węgla i innych surowców, wytrzebi oceany z ryb, a jak już wszystkiego braknie i głód i bieda zapanuje , to w globalnej wojnie atomowej prawie wszyscy polegną. Po jakimś czasie Ziemia znów zakwitnie swym urodzajem i pięknościąi o ile jacyś ludzie przeżyją to raczej oni już będą wiedzieli co robić i jak żyć by to się już nie powtórzyło." i znów zapomną chyba, że już nasza matka tego rozpierdzielu nie wytrzyma ;p

EDIT: bez wydobywania węgla i niektórych surowców, bo jeżeli go nie będzię to nie będą mieli co wydobywać ;p

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Arek » 2008-12-19, 18:07

Być może jest tak jak kiedyś podałem w pewnym tekście, mianowicie że zaludnienie kuli ziemskiej przekroczyło już krytyczną granicę. Matka Ziemia umie bez problemu znieść jakąś tam liczbę pasożytów (nas) którzy eksplatują złoża naturalne ziemi, zanieczyszczają środowisko i to w każdej formie:powietrze,wodę i ląd. Nas przybywa, zapotrzebowania są coraz większe, więc czym to się może skończyć?
O ile ludzie nie zmądrzeją i sami nie zaczną dbać o swoją matkę to widzę tylko 2 możliwości;
1) Jakaś katastrofa na ziemi która zredukuje populację ludzi uratuje naszą planetę
2) Ludzie jak szarańcza maksymalnie wytnie resztę lasów , wykopie resztę węgla i innych surowców, wytrzebi oceany z ryb, a jak już wszystkiego braknie i głód i bieda zapanuje , to w globalnej wojnie atomowej prawie wszyscy polegną.
Po jakimś czasie Ziemia znów zakwitnie swym urodzajem i pięknościąi o ile jacyś ludzie przeżyją to raczej oni już będą wiedzieli co robić i jak żyć by to się już nie powtórzyło.

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Spock » 2008-12-19, 01:51

Racja Arku, wesoło nie jest. Siedząc w bogatej Europie łatwo zapomnieć że za płotem jest inny świat. Świat, którego kosztem żyjemy.

Wszystko to trochę przypomina klimat sprzed 1-wszej wojny światowej. Kilka imperiów, napięcie i taki cichy zamordyzm, aby jak najdłużej utrzymać status quo.

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Darnok » 2008-12-18, 11:12

Sothis, pokrywa podniosła się, bo zima była obfita. Mała anomalia nie przekreśla wieloletnich obserwacji.

Re: Cywilizacje starsze od egipskiej

autor: Arek » 2008-12-18, 07:53

Spocku zacytuję cię
""Przymusowe migracje, eskalacja ubóstwa, epidemie, terroryzm, ograniczenie swobód obywatelskich, wojna. """
To już obecnie mamy , wprawdzie nie na swoim podwórku , ale na naszym wspólnym.

"""Komplikacje to dopiero będą, jak lądolody się roztopią, lasy deszczowe uschną lub zotaną wycięte a węgiel się skończy; """"
A o to to się staramy by już niedługo stało się rzeczywistością

Na górę